Mma Ramotswe 03: Goede zeden voor mooie meisjes (NL, 1987) by Alexander McCall Smith

Mma Ramotswe 03: Goede zeden voor mooie meisjes (NL, 1987) by Alexander McCall Smith

Author:Alexander McCall Smith
Language: nld
Format: epub
Published: 1987-03-23T16:00:00+00:00


11

Mma Potokwani biedt de helpende hand

De Regeringsman had Mma Ramotswe een telefoonnummer gegeven waarop ze hem altijd kon bereiken, zonder dat ze eerst secretaresses of assistenten aan de lijn kreeg. Die middag probeerde ze het nummer voor de eerste keer, en ze kreeg haar cliënt rechtstreeks te spreken. Hij reageerde opgelucht op haar telefoontje en zei dat hij verheugd was dat het onderzoek was begonnen.

“Ik wil graag volgende week naar het huis van uw ouders,” zei Mma Ramotswe. “Hebt u uw vader gesproken?”

“Jazeker,” zei de Regeringsman. “Ik heb tegen hem gezegd dat u komt logeren omdat u rust nodig hebt. Ik heb gezegd dat u onder vrouwen veel stemmen voor me hebt verzameld en dat ik graag iets terug wil doen. Er zal goed voor u worden gezorgd.”

Details werden besproken, en Mma Ramotswe kreeg een routebeschrijving naar de boerderij, die ten noorden van Pilane lag, niet ver van de Francistown Road.

“Ik ben ervan overtuigd dat u bewijzen van snoodheid zult vinden,” zei de Regeringsman. “Dan kunnen we mijn arme broer redden.”

Mma Ramotswe hield zich op de vlakte. “We zullen wel zien. Ik kan niets garanderen. Eerst moet ik erheen.”

“Vanzelfsprekend, Mma,” haastte de Regeringsman zich te zeggen. “Maar ik heb er het volste vertrouwen in dat u zult ontdekken wat zich daar afspeelt. Ik weet dat u bewijzen tegen die slechte vrouw zult vinden. Laten we alleen hopen dat u op tijd komt.”

Na het telefoontje bleef Mma Ramotswe achter haar bureau naar de muur zitten staren. Ze had net een hele week voor deze zaak gereserveerd, en dat betekende dat alle andere taken op haar lijstje naar een onzekere toekomst waren verschoven. In elk geval hoefde ze zich voorlopig over de garage geen zorgen te maken, en evenmin over het verstrekken van inlichtingen aan mogelijke cliënten van het bureau. Dat kon ze met een gerust hart allemaal aan Mma Makutsi overlaten en als die, zoals tegenwoordig steeds vaker voorkwam, toevallig onder een auto lag, konden de leerjongens de telefoon aannemen, zoals hun inmiddels was geleerd.

Maar hoe moest het nu verder met Mr. J.L.B. Matekoni? Dat was de enige echt penibele kwestie waar ze niet verder mee kwam, en ze besefte dat ze nu snel iets moest doen. Ze had het boek over depressiviteit uitgelezen en vertrouwde erop dat ze nu beter met de verwarrende symptomen kön omgaan. Met deze ziekte bestond echter altijd het gevaar dat de patiënt domme dingen deed – daar was het boek heel expliciet over – en ze vond het een ondraaglijke gedachte dat Mr. J.L.B. Matekoni vanuit zijn gevoelens van minderwaardigheid en zelfverachting tot een wanhoopsdaad zou worden gedreven. Ze moest hem op de een of andere manier bij dokter Moffat zien te krijgen, zodat hij behandeld kon worden. Maar toen ze tegen hem zei dat hij naar de dokter moest, had hij domweg geweigerd. Als ze het nog een keer probeerde, zou ze vermoedelijk dezelfde reactie krijgen.

Ze vroeg zich af of er een manier was om hem de pillen ongemerkt toe te dienen. Het stuitte haar tegen de borst om achterbakse methoden te gebruiken, maar omdat Mr.DownloadCopyright Disclaimer:
This site does not store any files on its server. We only index and link to content provided by other sites. Please contact the content providers to delete copyright contents if any and email us, we'll remove relevant links or contents immediately.