Het recht om te zwijgen by Michael Connelly

Het recht om te zwijgen by Michael Connelly

Author:Michael Connelly [Connelly, Michael]
Language: nld
Format: epub
Published: 0101-01-01T00:00:00+00:00


26

'Het OM roept inspecteur Howard Kurlen op.'

Andrea Freeman stond achter haar tafel maar draaide zich om toen de politieman door het middenpad naar voren liep. Onder zijn arm had hij twee dikke, blauwe, ingebonden dossiers die de 'moordboeken' worden genoemd. Hij opende het hekje en liep naar de getuigenbank. Zo te zien voelde hij zich op zijn gemak. Dit was voor hem dagelijkse kost. Hij legde de moordboeken op de plank aan de voorkant van de getuigenbank en stak zijn hand op om de eed af te leggen. Op dat moment wierp hij me een zijdelingse blik toe. Uiterlijk was Kurlen cool, kalm en beheerst, maar we hadden dit spelletje eerder gespeeld en hij moest zich wel afvragen wat ik deze keer voor hem in petto had.

Kurlen droeg een goed gesneden donkerblauw pak en een helderoranje stropdas. Rechercheurs zien er altijd op hun best uit als ze moeten getuigen. Toen viel me iets op. Ik zag geen grijs in Kurlens haar. Hij liep tegen de zestig en zijn haar vertoonde geen spoortje grijs. Hij had het geverfd voor de tv-camera's.

IJdelheid. Ik vroeg me meteen af of ik daar gebruik van kon maken als ik hem mijn vragen stelde.

Nadat hem de eed was afgenomen nam Kurlen plaats en maakte het zich gemakkelijk. Hij zou daar waarschijnlijk de hele dag zitten, en misschien nog wel langer. Hij schonk een glas water in uit de karaf die de parketwacht voor hem had neergezet, nam een slokje en keek Freeman aan. Hij was er klaar voor.

'Goedemorgen, inspecteur Kurlen. Ik zou vanochtend graag willen beginnen met het verzoek of u de jury iets over uw ervaring en arbeidsverleden wilt vertellen.'

'Met alle plezier,' zei Kurlen met een vriendelijke glimlach. 'Ik ben zesenvijftig jaar en ik ben vierentwintig jaar geleden bij de politie van Los Angeles komen werken nadat ik tien jaar bij de marine was geweest. Ik heb de afgelopen negen jaar als rechercheur Moordzaken bij Bureau Van Nuys gewerkt. Daarvoor heb ik drie jaar gezeten bij Moordzaken van bureau Foothill.'

'Aan hoeveel moordonderzoeken hebt u meegewerkt?'

'Deze zaak is mijn eenenzestigste moordonderzoek. Ik heb als rechercheur ook andere misdaden onderzocht - beroving, inbraak en autodiefstal - in de zes jaar voordat ik bij Moordzaken begon.'

Freeman stond achter de lessenaar. Ze sloeg een bladzijde van haar blocnote om en leek klaar om ter zake te komen.

'Inspecteur, laten we beginnen op de ochtend van de moord op Mitchell Bondurant. Kunt u ons door de eerste stadia van de zaak begeleiden?'

Dat 'ons' was slim gekozen, want het suggereerde dat de jury en de openbaar aanklager aan dezelfde kant stonden. Ik twijfelde geen moment aan Freemans vakmanschap en wist dat ze vandaag, met haar belangrijkste politieman in de getuigenbank, op haar scherpst zou zijn. Ze wist dat als ik Kurlen kon beschadigen, haar hele zaak misschien op losse schroeven kwam te staan.

'Ik zat achter mijn bureau en het was ongeveer kwart over negen toen de brigadier naar mij en mijn partner Cynthia Longstreth toe kwam en zei dat er in deDownloadCopyright Disclaimer:
This site does not store any files on its server. We only index and link to content provided by other sites. Please contact the content providers to delete copyright contents if any and email us, we'll remove relevant links or contents immediately.